3
Апр

Незалежній  Первинній Профспілковій Організації (НППО) «Павлоградвугілля» за попередньою інформацією шахтарів ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», стало відомо, що компанія врешті решт, підніме заробітну плату (тарифну ставку).

Pictures5

Підвищення заробітної плати шахтарі можливо відчують вже в травні місяці. Заробітна плата підвищиться у кожного по різному, у кого 8%,10%,12%. Все залежить від категорії до якої віднесено шахтаря.

НППО «Павлоградвугілля» не погоджується з таким прийнятим рішенням, так як в минулому році компанія ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» не виконала свої зобов’язання перед трудовим колективом, які зазначені колективним договором. Заробітна плата (тарифна ставка) в 2020 році так і не була підвищена.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов’язковими як для роботодавця, так і для працівників підприємства. Положення генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.

img1522316982

З огляду на відсотки які різняться між працівниками, які працюють за однаковою професією слід зазначити, що подібні дії мають ознаки непрямої дискримінації по відношенню до працівників ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», регламентовані положеннями Закону України від 06 вересня 2012 року № 5207-VI «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (далі – Закон № 5207-VI), дія якого поширюється на відносини між юридичними особами публічного та приватного права, місцезнаходження яких зареєстровано на території України, а також фізичними особами, які перебувають на території України. Адже, відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 даного Закону № 5207-VI: «непряма дискримінація – це ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними».

   Пунктом 5-1 частини першої статті 1 Закону № 5207-VI визначено, що пособництво у дискримінації – це будь-яка свідома допомога у вчиненні дій або бездіяльності, спрямованих на виникнення дискримінації.

   Пункт 7 частини першої статті 1 Закону № 5207-VI визначає поняття утиску наступним чином: «утиск — небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери».

   В той же час положення частини першої статті 2 Закону 5207-VI декларуючи гарантують, що законодавство України ґрунтується на принципі недискримінації, що передбачає незалежно від певних ознак: забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб; забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб; повагу до гідності кожної людини; забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб.

   Слід наголосити, що згідно частини другої статті 6 Закону 5207-VI в Україні, будь-які форми дискримінації з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного права, а також фізичних осіб, визначені статтею 5 цього Закону, — ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ (!).

depositphotos_83853334-stock-photo-revolution-word-shows-coup-dtat

Вважаємо, що група шахтарів ГРОВ, прохідників, ГРП, ГРП по РГВ, МПУ, електрослюсарів, машиністів електровозів підземихі і т.д в яких однакові професійні розряди, в їх посвідченнях, не можуть отримувати різну заробітну плату за виконання однієї, однакової роботи.

НППО «Павлоградвугілля» вважає, що не обхідно від керівництва ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ДТЕК Енерго виконати умови колективного договору, всім працівникам, шахтарям ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» вимагати;

  • підвищити заробітну плату не менше як на 30%, 15% за 2020 рік і 15% відповідно до колективного договору з 1 квітня 2021 року.
  • скасувати ознаки непрямої дискримінації по відношенню до працівників ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», «грейди» для забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб; забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб; повагу до гідності кожної людини; забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб.

У разі не виконання своїх зобов’язань перед трудовим колективом, компанією  ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», трудовий колектив просто ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ вийти на мирні акції протесту з вимогами. Якщо не ми самі, ні хто за нас цього не зробить.

 

НППО «Павлоградвугілля» з ЛЮДЬМИ і ДЛЯ ЛЮДЕЙ!!!