Михайлюк
Олексій Вікторович

голова
Незалежної первинної
профспілкової організації
"Павлоградвугілля"

«Павлоградвугілля» - найбільше вуглевидобувне підприємство України, займається розробкою в Західному Донбасі (Дніпропетровська область). До складу підприємства входить 10 шахт, 23 структурних підрозділи, 57 об'єктів соціальної сфери. Колектив підприємства нараховує понад 26 тис. чоловік.

 

18 вересня 2017 року відбулося засідання ініціативної групи робочих ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», на якому було прийнято рішення про створення Незалежної профспілкової організації.

Профспілка здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів організації:

 • в питаннях колективних інтересів працівників - незалежно від їх членства в профспілці;
 • в питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів, реалізації членами профспілки конституційного права на звернення з приводу захисту своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;
 • у взаємовідносинах з роботодавцями, їх об'єднаннями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також з іншими об'єднаннями громадян - на основі системи колективних договорів та угод, відповідно до законодавства України.

Діяльність профспілки будується на принципах законності та гласності:

 • беруть участь в розгляді своїх пропозицій органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян;
 • здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства України про працю та охорону праці;
 • вимагають від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників;
 • проводять незалежну експертизу умов праці, відповідності об'єктів виробничого призначення нормативно-правовим актам з охорони праці;
 • беруть участь в розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві, дають свої висновки про них;
 • створюють служби правової допомоги, відповідні інспекції, комісії, затверджують положення про них;
 • вносять роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, є обов'язковими для розгляду, отримують від них аргументовані відповіді;
 • беруть участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державних і територіальних програм зайнятості, проводять спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об'єднаннями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства України про зайнятість;
 • отримують завчасно інформацію з питань ліквідації, реорганізації підприємств, зміни форм власності або часткового зупинення провадження, що тягне за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці;
 • вносять пропозиції відповідним органам про перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням працівників;
 • беруть участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення;
 • беруть участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представники застрахованих осіб;
 • представляють права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також в ході приватизації об'єктів державної та комунальної власності, беруть участь у роботі комісій з приватизації представляють інтереси працівників підприємства-боржника в комітеті кредиторів у ході процедури банкрутства;
 • представляють інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори, і при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством України;
 • організують і проводять страйки, збори, мітинги, походи і демонстрації на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до закону;
 • отримують безкоштовно інформацію від роботодавців або їх об'єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав і законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємства.

22
Ноя
2018
kalitvencev-miting-2

5 листопада виповнилося б 62 роки Дмитру Дмитровичу Калітвенцеву, людині великої душі і великої мудрості, безстрашному і безкомпромісному борцю за права людини, права шахтарів. У такі ж листопадові, але більш прохолодні дні з’явився він на цей світ, щоб промчатися, як яскрава зірка по небу, залишивши по собі багато славних діл, велику подвижницьку працю на захист людей, до якого б прошарку вони не належали — гірники і шахтарі взагалі, жителі м. Краснодону і всієї Луганської області, робітники шкідливих професій по всій Україні, профспілки Краснодону, Луганщини, партнери по профспілкову руху з інших регіонів України — Донецької області, Дніпропетровської області, (не тільки Павлограду, а й з Кривого Рогу), Кіровоградської, Львівської та Волинської областей.

20
Ноя
2017
logo

18 сентября 2017 года состоялось заседание инициативной группы рабочих ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь», на котором было принято решение о создании Независимой профсоюзной организации. Избранный председатель учредительного собрания Михайлюк Алексей Викторович главной задачей НППО «Павлоградуголь» назвал представительство и защиту трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профорганизации во всех органах государственной власти, в правоотношениях с работодателями и их объединениями, с другими общественными организациями.

2
Июл
2014
min_avariya

15 мая в турецком городе Сома, что на западе Турции, на угольной шахте, принадлежащей компании «Soma Holding» прогремел взрыв. По данным Танера Йылдыза, занимающего пост министра энергетики, причиной тому послужило короткое замыкание в одном из трансформаторов, в результате чего возник пожар и произошло обрушение породы. Но самым страшным последствием этой ужасной аварии стала гибель 301-го человека. Трагедии такого масштаба в угледобывающей отрасли страны ещё не было…

22
Июн
2014
22
Июн
2014

Мы уже писали о том, что во время акции протеста не раз звучали вопросы на тему предательства профсоюзов ПРУПУ и НПГУ, почему их руководства не было на площади. Звучали также вопросы, почему НПГ ш. им. Н.П. Баракова так мало представлен на других подразделениях «Краснодонугля», и как вступить в уже действующую первичную организацию шахты им. Н.П. Баракова. И вот в мае 2014 года трудовой коллектив СП “УМДРГШО” создал участковую организацию НПГ.

18
Июн
2014

Одним из результатов прошедшей в конце апреля 2014 года акции протеста стало решение общего собрания трудового коллектива начать процесс наработки проекта Коллективного договора и его заключения. Такое решение было принято, так как отдельные требования, которые администрация удовлетворила на прошедших переговорах с группой доверия, относились к сфере действия Коллективного договора и, соответственно, требовали его изменения. Речь идёт об отмене оплаты труда по ХЭЙ ГРУПП, возвращении к государственным тарифным ставкам и должностным окладам с пересмотром Коллективного договора ПАО; отмене системы оценки персонала; оплате компенсации за бесплатный уголь на основе себестоимости угля и возвращении подразделения ООО ТК Уголь в состав ПАО «Краснодонуголь».

15
Июн
2014

Прошедшая в конце апреля 2014 года акция протеста стала знаковой для всего «Краснодонугля» не только лишь из-за своей масштабности или общественного резонанса, который она имела в средствах массовой информации всей Украины. Знаковость этого крайнего возмущения трудящихся, накапливавшегося долгие годы и вылившегося в результате в стихийную акцию протеста, была в первую очередь в том, что горняки выразили резкое недоверие профсоюзам ПРУПУ и НПГУ, и все переговоры с администрацией вела инициативная группа доверия из среды самих рабочих.

30
Май
2014

В течение всей работы на членов комиссии оказывалось давление со стороны администрации ПАО «Краснодонуголь», в частности, выражались сомнения в легитимности самой работы членов комиссии со ссылкой на то, что право на ведение переговоров и наработке (изменению) Колдоговора имеют исключительно профсоюзные организации.

Таким образом, проводились злонамеренные и циничные по своей сути попытки узурпировать неотъемлемое право общего собрания трудового коллектива наделять своим решением полномочиями представителей из своей среды, которым они доверяют.

30
Май
2014
30
Май
2014
17
Май
2014
17
Май
2014
17
Май
2014
29
Апр
2014
27
Апр
2014
Калитвенцев
Дмитрий Дмитриевич

председатель НПГ
шахты им. Н.П. Баракова

1992-2012 гг.

Шахта им. Н. П. Баракова после реконструкции открылась 23.09.1967г. В 1980 году в период работы ш. им. Н.П. Баракова и ш. им. «Молодой Гвардии» в составе шахтоуправления коллективом 3400 человек было добыто 859.2 тыс. тонн - самая большая добычь угля за 1 год. Самая большая добыча угля за 1 год составила 1 млн. 230 тыс. тонн в 2011г. - коллективом 1832 человека.

ОАО "Краснодонуголь" расположено в северной части Донецкого угольного бассейна в пределах Краснодонского района Луганской области. Сегодняшнему "Краснодонуглю" положили начало шахты рудника Сорокино, выдавшие первые 110 тыс. тонн угля в 1914 г. В 1935 г. был создан трест "Сорокиноуголь", в который вошли 25 угольных шахт. В 1936 г. трест был переименован в "Краснодонуголь". Накануне Великой Отечественной войны в состав "Краснодонугля" входили уже 40 шахт. В 1940 г. здесь было добыто 2,44 млн. тонн угля, объем проведения горных выработок достиг 30 км. За все 97 лет существования, с 1914 по 2011 год, на шахтах "Краснодонугля" добыто более 357,6 млн. тонн угля, пройдено более 6 тыс. км горных выработок. ОАО "Краснодонуголь" основано в соответствии с приказом №289 Министерства топлива и энергетики от 8 июня 2004 г. В 2011 году переименовано в ПАО «Краснодонуголь». Осенью 2004 г. Фонд государственного имущества Украины продал 60% акций "Краснодонугля" Авдеевскому коксохимическому заводу. В мае 2005 г. ОАО "АКХЗ" купило у Фонда госимущества на Украинской межбанковской валютной бирже еще 39,91% акций "Краснодонугля". С 2006 г. ОАО "Краснодонуголь" входит в группу Метинвест.


Независимый профсоюз горняков
шахты имени 
Николая Петровича Баракова
г. Краснодона и Краснодонского района

 

 • Впервые НПГ ш. им. Н. П. Баракова был зарегистрирован 10.02.1991 за №47.
 • С 2007г. НПГ становится местной (горрайонной) организацией.
 • В настоящее время в состав НПГ входят 5 первичных организации – 
  - НПГ ш. им. Н. П. Баракова, 
  - ППО «Господар», 
  - ППО ОО «Угле-Дар», 
  - ППО НПГ ш. им. 50 – летия СССР. 
  - ППО ООО "Донбасс секьюрити груп"
 • НПГ ш. им. Баракова г. Краснодона и Краснодонского района является соучредителем:
  - Конфедерации свободных профсоюзов Луганской области
  - Ассоциации наемных работников и собственников г. Краснодона
  - Луганской областной организации Трудового движения «Солидарность» 
  - Союза шахтеров-инвалидов и постра-давших на производстве г.Краснодона

                                   

Независимый профсоюз ш. им. Н. П. Баракова г. Краснодона и Краснодонского района не входит в качестве подчинения ни в одну структуру и характеризуется тем, что на протяжении всей своей 20-летней истории никогда не отступал от уставных положений и всегда добивался выполнения возложенных на него задач по защите интересов трудящихся, в рамках закона.

В разные годы (с 1992 по 2011) НПГ ш. им. Н. П. Баракова помогал организовываться другим свободным профсоюзам.

В 2004-2011 годах НПГ, ведет борьбу за права трудящихся не только с собственниками шахт, а и с профсоюзами, которые защищают не права рабочих, а интересы собственников капитала. В эти же годы НПГ продолжает вести активную работу по вопросу восстановления справедливого начисления пенсий пенсионерам, чьи документы были уничтожены вместе с архивом в 1994г. (пострадали 17 тысяч пенсионеров). Эта работа ведется с 2004 года по настоящее время. Вопрос решен только частично постановлением КМУ от 05.07.2006г.

Во все время своего существования НПГ принимает участие в подготовке дел в суды и представляем интересы членов НПГ в судах. Суды вынесли несколько десятков положительных решений, по этим спорам. Решения судов говорят о том, что администрацией систематически нарушаются права работников и жителей Краснодонщины. Это вопросы пенсионного обеспечения, регрессных исков, незаконных переводов и увольнений, начисление, распределение и выплата заработной платы и выплаты всевозможных пособий, обеспечение коммунальными услугами и т. д.

За 20 лет существования НПГ - не дали согласия на увольнение членов НПГ в 408 случаях, то есть во всех случаях, когда администрация подавала представления на увольнения.

За 20 лет - восстановили на работе 126 незаконно уволенных членов НПГ. 

В 2007г. в Высшем Административном суде Украины принято решение о восстановлении льготного стажа, дающего право на пенсию рабочим, членам НПГ ш. им. Н. П. Баракова, участвовавшим в акциях протеста и забастовках. Раньше, пенсионный фонд, сроки участия в забастовках, исключал из пенсионного стажа.

В 2010 году были уволены профсоюзные активисты, которые потребовали оплату труда производить согласно законодательству Украины. Оказалось, что требование выполнения законодательство – это преступление. В настоящее время они восстановлены на работе, им оплачен средний заработок, за то время, которое они не работали и моральный вред.


Стратегические задачи 
НПГ ш. им. Н.П. Баракова


Основные задачи НПГ ш. им. Н. П. Баракова г.Краснодона и Краснодонского района: 

Постоянно добиваться улучшения условий труда, техники безопасности, увеличения зарплаты, облегчения труда и улучшения социально-бытовых условий жизни членов НПГ ш. им. Н. П. Баракова.

Кроме этого стратегическими задачами являются:

ЦЕЛЬ:  Добиваться приведения законодательства Украины в соответствие с международными стандартами трудовых и социально-экономических прав и реализации их в отношении членов НПГ.

ЗАДАЧИ:  Добиться внесения в законодательство Украины стандартов трудовых и социально-экономических прав, определенных международными документами, и выполнения законодательства Украины со стороны администраций всех уровней:

1.  Следить за появлением  и  постепенно проводить подборку международных документов, определяющих стандарты трудовых и социально-экономических прав человека и закрепляющих их гарантии. Следить за появлением новых законодательных актов Украины.

2.  На основе банка данных проводить работу по внесению дополнений и изменений в КЗоТ, закону "Об оплате труда" и другие законам, регулирующим реализацию трудовых и социально-экономических прав человека (через Комитеты Верховной Рады, министерства, ведомства, международные и правовые организации). 

3. Внедрить систему мониторинга соблюдения трудовых и социально-экономических прав членов НПГ в пределах города, региона (жалобы, информационные материалы от депутатов, Управления по труду и социальной защите населения, официальные документы коллегий и т.д.)

4. Изучать документы (соглашения, договоры и т.р.), заключенные с МВФ, МБРР и другими организациями, на предмет их соответствия конституционным гарантиям и международным нормами в области трудовых и социально-экономических прав и предлагать компенсаторные механизмы для устранения нарушения прав и социальных  гарантий наемных работников, пенсионеров, инвалидов и др. слоев населения.

5. Добиться реального права профсоюза как юридического лица на отстаивание в суде трудовых и социально-экономических прав членов профсоюза.

6.  Добиться разработки и введения в действие механизма трехстороннего социального партнерства на уровне предприятия, ГХК, города, региона.

7. Для предупреждения возникновения коллективных трудовых споров привести в соответствие Коллективные договоры не только с нормами законодательства, а и с реалиями жизни в сторону улучшения, так как законодательство отстает от мировых стандартов. 

8. Привлекать к участию в коллективных переговорах органы местного самоуправления, как третью сторону коллективного договора.

9. Обучать актив НПГ умению вести переговоры по разрешению конфликтных ситуаций, по разработке коллективных договоров и соглашений и т.п. на уровне предприятия, города, региона.

10. Определить действенные механизмы влияния на органы власти, местного самоуправления через депутатов, через формирование депутатских групп от НПГ, обучение потенциальных кандидатов в депутаты из числа актива НПГ с целью реализации трудовых и социально-экономических прав и гарантий граждан на уровне города, региона.

11. Содействовать разработке, принятию и эффективному действию соглашения о социальном партнерстве между НПГ, администрацией шахты (ГХК), органом местного самоуправления (регионального самоуправления).

12. Проводить общественную экспертизу проектов законов, касающихся социального партнерства, труда, занятости, охраны труда, пенсий и др., вносить в них при необходимости (через депутатов) дополнения и изменения, добиться их принятия в Верховной Раде.

13. На основе наработанного опыта создать проект закона и Положения о Рабочем Комитете при Верховной Раде, Кабинете министров Украины для общественной экспертизы законопроектов и проектов постановлений, иных документов.

Нарастить потенциал НПГ.

1.  Добиваться обеспечения абсолютной защиты в рамках законодательства и международных норм членов НПГ.

2.  Постоянно держать под контролем НПГ принятие и выполнение Колдоговоров, требовать выполнения законодательства и Колдоговоров всеми дозволенными законом методами.

3. Проводить работу по созданию территориальных объединений свободных профсоюзов.

4. Проводить обучение профсоюзного актива. 

5. Обеспечить выход газеты «Шахтер» с просветительской, обучающей целью (вопросы трудового права, местного самоуправления, нового в законодательстве, экономике, производственная психология, конфликтология на уровне предприятия, города, региона и т.п.).

6. Наладить контакты с другими профсоюзами и правозащитными организациями.

7.  Широко освещать в СМИ деятельность и проблемы, решаемые НПГ. 

8.  Проводить «круглые столы» с участием администрации различных уровней, депутатов и др.