Михайлюк
Олексій Вікторович

голова
Незалежної первинної
профспілкової організації
"Павлоградвугілля"

«Павлоградвугілля» - найбільше вуглевидобувне підприємство України, займається розробкою в Західному Донбасі (Дніпропетровська область). До складу підприємства входить 10 шахт, 23 структурних підрозділи, 57 об'єктів соціальної сфери. Колектив підприємства нараховує понад 26 тис. чоловік.

 

18 вересня 2017 року відбулося засідання ініціативної групи робочих ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», на якому було прийнято рішення про створення Незалежної профспілкової організації.

Профспілка здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів організації:

 • в питаннях колективних інтересів працівників - незалежно від їх членства в профспілці;
 • в питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів, реалізації членами профспілки конституційного права на звернення з приводу захисту своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;
 • у взаємовідносинах з роботодавцями, їх об'єднаннями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також з іншими об'єднаннями громадян - на основі системи колективних договорів та угод, відповідно до законодавства України.

Діяльність профспілки будується на принципах законності та гласності:

 • беруть участь в розгляді своїх пропозицій органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян;
 • здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства України про працю та охорону праці;
 • вимагають від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників;
 • проводять незалежну експертизу умов праці, відповідності об'єктів виробничого призначення нормативно-правовим актам з охорони праці;
 • беруть участь в розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві, дають свої висновки про них;
 • створюють служби правової допомоги, відповідні інспекції, комісії, затверджують положення про них;
 • вносять роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, є обов'язковими для розгляду, отримують від них аргументовані відповіді;
 • беруть участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державних і територіальних програм зайнятості, проводять спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об'єднаннями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства України про зайнятість;
 • отримують завчасно інформацію з питань ліквідації, реорганізації підприємств, зміни форм власності або часткового зупинення провадження, що тягне за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці;
 • вносять пропозиції відповідним органам про перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням працівників;
 • беруть участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення;
 • беруть участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представники застрахованих осіб;
 • представляють права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також в ході приватизації об'єктів державної та комунальної власності, беруть участь у роботі комісій з приватизації представляють інтереси працівників підприємства-боржника в комітеті кредиторів у ході процедури банкрутства;
 • представляють інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори, і при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством України;
 • організують і проводять страйки, збори, мітинги, походи і демонстрації на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до закону;
 • отримують безкоштовно інформацію від роботодавців або їх об'єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав і законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємства.

14
Мар
2014

1 марта 2014 года исполнилось 100 дней событиям, которые украинцы, да и весь мир, уже привычно называют Евромайданом. Хотя, по сути, от приставки «евро» Майдан избавился в ночь на 30 ноября, когда около двух тысяч сотрудников «Беркута» жестоко разогнали всех стоявших на главной площади Киева, что и вызвало самое многочисленное и мощное протестное движение за всю историю независимой Украины. Сотни тысяч людей вышли на улицы уже не столько за ЕС, сколько за свои права, ответив таким образом властям на массовые избиения женщин и детей, которых без разбора били дубинками и ногами, а упавших тащили по земле. Людей на Народное Вече 1-го декабря собралось очень много, по разным оценкам до полумиллиона, площадь скандировала: “Зэка — геть! Банду — геть!”, депутаты фракции президента Януковича начали массово покидать её ряды в знак протеста. Началом революции назвали это время представители «тройки» от оппозиции, но так ли это было на самом деле?

13
Мар
2014

Один из самых наболевших вопросов для горняков — это проблемы безопасности и охраны труда на их рабочем месте. Пренебрежение и халатность со стороны администрации в этих вопросах заканчиваются авариями на шахте и трагедиями для горняцких семей. Именно поэтому вопросы охраны труда на угольных производствах должны являться наиболее приоритетными для профсоюзных организаций. В этих вопросах в принципе не должно быть никаких компромиссов, потому как любые непроверенные практики и «новации», которые вводятся в эту сферу, могут закончиться, в конечном счёте, авариями в шахте с самыми тяжёлыми последствиями.

11
Мар
2014


chasovnya-krasnodon-11-marta-2000-goda-shahta-barakova-111 марта 2000 года в 12 часов 55 минут на шахте Н.П. Баракова в 31-м западном штреке на сопряжении с магистральным штреком произошёл взрыв пылевоздушной смеси.

Причиной взрыва были признаны работы по демонтажу концевого барабана ленточного конвейера, которые выполнялись без соответствующего разрешения с грубыми нарушениями ПБ, с применением особо опасных огневых работ. Сварочные работы на этом участке были категорически запрещены.

Перед взрывом, в конце февраля производилась комплексная проверка шахты работниками территориального управления Госнадзорохрантруда в Луганской области. Были обнаружены более тысячи нарушений ПБ. Когда работала государственная комиссия по расследованию трагедии, то было выявлено уже более двух с половиной тысяч нарушений.

В результате взрыва погибли 80 человек, 7 человек получили ожоги разной тяжести.Мы хотим ещё раз вспомнить
все 80 фамилий…


29
Янв
2014
28
Янв
2014
27
Янв
2014
В НОВОМ 2014 ГОДУ С НАМИ СНОВА «КУРЬЕР МОЭГ» !Приветствуем краснодонцев в Новом 2014 году и шлём наилучшие пожелания Профсоюзу НПГ шахты Баракова, всем членам профсоюза и их семьям.

Ален Симон и Олег Беркутов


В числе международных организаций, с которыми поддерживает связи Независимый профсоюз горняков ш. им. Н.П. Баракова, находится Международная организация энергетиков и горняков (МОЭГ).

Организация объединяет более 70 профсоюзов энергосектора почти 30 стран мира. Штаб-квартира МОЭГ находится во Франции. Генеральным секретарем организации вот уже более 10 лет является Ален Симон, а одним из его заместителей – Олег Беркутов. Именно с ними поддерживает контакты НПГ.

В рамках сотрудничества и в целях информирования о процессах, идущих в мировом профсоюзном движении, о проблемах, которые волнуют профсоюзы, коллеги регулярно высылают нам свой информационный бюллетень “Курьер МОЭГ”, издающийся на нескольких языках, в том числе, и на русском.


Предлагаем вашему вниманию «Курьер МОЭГ» № 108 за январь 2013 года:

 • Алжир: Новый теракт против суверенитета страны
 • Сланцевый газ США: Дестабилизация мирового рынка. Новый пузырь?
 • ЮАР: Конфликт горняков отменяет табу на классовую борьбу
 • ОАПЕ: Единство не означает слияния
 • Франция: Скорое возвращение шахт ?
 • Арктика: Нефтегазовая лихорадка?
 • 30
  Дек
  2013

  НПГ ш. им. Н.П. Баракова собирает подписи в поддержку кампании по повышению заработной платы.

  В этой кампании найдёт своё отражение весь тот спектр справедливых требований шахтёров, которые накопились за уже без малого четырёхлетнюю историю действия «интегрированной» системы оплаты труда на шахте имени Н.П. Баракова.

  Во время проведения подписной кампании надо проявить такие присущие шахтёрам качества, как сплочённость и солидарность в полную силу — собрать как можно большее количество подписей и проинформировать всех своих коллег о том, что такая кампания проводится. Только таким образом и можно добиться отмены незаконной и несправедливой «интегрированной» системы оплаты труда, которая оказывает такое резко негативное влияние на коллектив предприятия, лишает горняков и их семьи большей части честно заработанного тяжелым и опасным трудом.

  21
  Дек
  2013

  Каждый год, 14 декабря, по печальной традиции рабочие ш.им. Н. П. Баракова проводят митинг, посвящённый событиям 1998 года, напоминая действующей власти о трагическом акте самосожжения доведённого до отчаяния рабочего шахты Александра Михалевича.

  15 лет назад в Луганске под стенами областной госадминистрации власть совершила то же преступление, которое повторило и сейчас силовым разгоном мирной демонстрации протеста уже в Киеве на главной площади столицы. И средства всё те же — спецподразделение МВД «Беркут» «отличилось» в обоих событиях. Поэтому и неудивительно, что в различных интернет-изданиях проводят параллели между этими событиями.

  16
  Дек
  2013
  2
  Дек
  2013

  В то время, как наблюдатели от Евросоюза называют последние возможные сроки вступления Украины в ЕС и призывают Верховную Раду принять все евроинтеграционные законы, ситуация с заработными платами на предприятиях Украины, в том числе и ПАО «Краснодонуголь», продолжает оставаться вне правового поля. Пока политики судорожно пытаются усидеть на двух стульях, угождая то Кремлю, то Брюсселю, работодателям жизненно необходимо уразуметь, что игрища в феодализм с рабочими и беспримерное за годы независимости закручивание гаек не могут уже оставаться без последствий.

  30
  Ноя
  2013
  25
  Ноя
  2013
  21
  Окт
  2013
  21
  Окт
  2013
  20
  Окт
  2013
  Калитвенцев
  Дмитрий Дмитриевич

  председатель НПГ
  шахты им. Н.П. Баракова

  1992-2012 гг.

  Шахта им. Н. П. Баракова после реконструкции открылась 23.09.1967г. В 1980 году в период работы ш. им. Н.П. Баракова и ш. им. «Молодой Гвардии» в составе шахтоуправления коллективом 3400 человек было добыто 859.2 тыс. тонн - самая большая добычь угля за 1 год. Самая большая добыча угля за 1 год составила 1 млн. 230 тыс. тонн в 2011г. - коллективом 1832 человека.

  ОАО "Краснодонуголь" расположено в северной части Донецкого угольного бассейна в пределах Краснодонского района Луганской области. Сегодняшнему "Краснодонуглю" положили начало шахты рудника Сорокино, выдавшие первые 110 тыс. тонн угля в 1914 г. В 1935 г. был создан трест "Сорокиноуголь", в который вошли 25 угольных шахт. В 1936 г. трест был переименован в "Краснодонуголь". Накануне Великой Отечественной войны в состав "Краснодонугля" входили уже 40 шахт. В 1940 г. здесь было добыто 2,44 млн. тонн угля, объем проведения горных выработок достиг 30 км. За все 97 лет существования, с 1914 по 2011 год, на шахтах "Краснодонугля" добыто более 357,6 млн. тонн угля, пройдено более 6 тыс. км горных выработок. ОАО "Краснодонуголь" основано в соответствии с приказом №289 Министерства топлива и энергетики от 8 июня 2004 г. В 2011 году переименовано в ПАО «Краснодонуголь». Осенью 2004 г. Фонд государственного имущества Украины продал 60% акций "Краснодонугля" Авдеевскому коксохимическому заводу. В мае 2005 г. ОАО "АКХЗ" купило у Фонда госимущества на Украинской межбанковской валютной бирже еще 39,91% акций "Краснодонугля". С 2006 г. ОАО "Краснодонуголь" входит в группу Метинвест.


  Независимый профсоюз горняков
  шахты имени 
  Николая Петровича Баракова
  г. Краснодона и Краснодонского района

   

  • Впервые НПГ ш. им. Н. П. Баракова был зарегистрирован 10.02.1991 за №47.
  • С 2007г. НПГ становится местной (горрайонной) организацией.
  • В настоящее время в состав НПГ входят 5 первичных организации – 
   - НПГ ш. им. Н. П. Баракова, 
   - ППО «Господар», 
   - ППО ОО «Угле-Дар», 
   - ППО НПГ ш. им. 50 – летия СССР. 
   - ППО ООО "Донбасс секьюрити груп"
  • НПГ ш. им. Баракова г. Краснодона и Краснодонского района является соучредителем:
   - Конфедерации свободных профсоюзов Луганской области
   - Ассоциации наемных работников и собственников г. Краснодона
   - Луганской областной организации Трудового движения «Солидарность» 
   - Союза шахтеров-инвалидов и постра-давших на производстве г.Краснодона

                                     

  Независимый профсоюз ш. им. Н. П. Баракова г. Краснодона и Краснодонского района не входит в качестве подчинения ни в одну структуру и характеризуется тем, что на протяжении всей своей 20-летней истории никогда не отступал от уставных положений и всегда добивался выполнения возложенных на него задач по защите интересов трудящихся, в рамках закона.

  В разные годы (с 1992 по 2011) НПГ ш. им. Н. П. Баракова помогал организовываться другим свободным профсоюзам.

  В 2004-2011 годах НПГ, ведет борьбу за права трудящихся не только с собственниками шахт, а и с профсоюзами, которые защищают не права рабочих, а интересы собственников капитала. В эти же годы НПГ продолжает вести активную работу по вопросу восстановления справедливого начисления пенсий пенсионерам, чьи документы были уничтожены вместе с архивом в 1994г. (пострадали 17 тысяч пенсионеров). Эта работа ведется с 2004 года по настоящее время. Вопрос решен только частично постановлением КМУ от 05.07.2006г.

  Во все время своего существования НПГ принимает участие в подготовке дел в суды и представляем интересы членов НПГ в судах. Суды вынесли несколько десятков положительных решений, по этим спорам. Решения судов говорят о том, что администрацией систематически нарушаются права работников и жителей Краснодонщины. Это вопросы пенсионного обеспечения, регрессных исков, незаконных переводов и увольнений, начисление, распределение и выплата заработной платы и выплаты всевозможных пособий, обеспечение коммунальными услугами и т. д.

  За 20 лет существования НПГ - не дали согласия на увольнение членов НПГ в 408 случаях, то есть во всех случаях, когда администрация подавала представления на увольнения.

  За 20 лет - восстановили на работе 126 незаконно уволенных членов НПГ. 

  В 2007г. в Высшем Административном суде Украины принято решение о восстановлении льготного стажа, дающего право на пенсию рабочим, членам НПГ ш. им. Н. П. Баракова, участвовавшим в акциях протеста и забастовках. Раньше, пенсионный фонд, сроки участия в забастовках, исключал из пенсионного стажа.

  В 2010 году были уволены профсоюзные активисты, которые потребовали оплату труда производить согласно законодательству Украины. Оказалось, что требование выполнения законодательство – это преступление. В настоящее время они восстановлены на работе, им оплачен средний заработок, за то время, которое они не работали и моральный вред.


  Стратегические задачи 
  НПГ ш. им. Н.П. Баракова


  Основные задачи НПГ ш. им. Н. П. Баракова г.Краснодона и Краснодонского района: 

  Постоянно добиваться улучшения условий труда, техники безопасности, увеличения зарплаты, облегчения труда и улучшения социально-бытовых условий жизни членов НПГ ш. им. Н. П. Баракова.

  Кроме этого стратегическими задачами являются:

  ЦЕЛЬ:  Добиваться приведения законодательства Украины в соответствие с международными стандартами трудовых и социально-экономических прав и реализации их в отношении членов НПГ.

  ЗАДАЧИ:  Добиться внесения в законодательство Украины стандартов трудовых и социально-экономических прав, определенных международными документами, и выполнения законодательства Украины со стороны администраций всех уровней:

  1.  Следить за появлением  и  постепенно проводить подборку международных документов, определяющих стандарты трудовых и социально-экономических прав человека и закрепляющих их гарантии. Следить за появлением новых законодательных актов Украины.

  2.  На основе банка данных проводить работу по внесению дополнений и изменений в КЗоТ, закону "Об оплате труда" и другие законам, регулирующим реализацию трудовых и социально-экономических прав человека (через Комитеты Верховной Рады, министерства, ведомства, международные и правовые организации). 

  3. Внедрить систему мониторинга соблюдения трудовых и социально-экономических прав членов НПГ в пределах города, региона (жалобы, информационные материалы от депутатов, Управления по труду и социальной защите населения, официальные документы коллегий и т.д.)

  4. Изучать документы (соглашения, договоры и т.р.), заключенные с МВФ, МБРР и другими организациями, на предмет их соответствия конституционным гарантиям и международным нормами в области трудовых и социально-экономических прав и предлагать компенсаторные механизмы для устранения нарушения прав и социальных  гарантий наемных работников, пенсионеров, инвалидов и др. слоев населения.

  5. Добиться реального права профсоюза как юридического лица на отстаивание в суде трудовых и социально-экономических прав членов профсоюза.

  6.  Добиться разработки и введения в действие механизма трехстороннего социального партнерства на уровне предприятия, ГХК, города, региона.

  7. Для предупреждения возникновения коллективных трудовых споров привести в соответствие Коллективные договоры не только с нормами законодательства, а и с реалиями жизни в сторону улучшения, так как законодательство отстает от мировых стандартов. 

  8. Привлекать к участию в коллективных переговорах органы местного самоуправления, как третью сторону коллективного договора.

  9. Обучать актив НПГ умению вести переговоры по разрешению конфликтных ситуаций, по разработке коллективных договоров и соглашений и т.п. на уровне предприятия, города, региона.

  10. Определить действенные механизмы влияния на органы власти, местного самоуправления через депутатов, через формирование депутатских групп от НПГ, обучение потенциальных кандидатов в депутаты из числа актива НПГ с целью реализации трудовых и социально-экономических прав и гарантий граждан на уровне города, региона.

  11. Содействовать разработке, принятию и эффективному действию соглашения о социальном партнерстве между НПГ, администрацией шахты (ГХК), органом местного самоуправления (регионального самоуправления).

  12. Проводить общественную экспертизу проектов законов, касающихся социального партнерства, труда, занятости, охраны труда, пенсий и др., вносить в них при необходимости (через депутатов) дополнения и изменения, добиться их принятия в Верховной Раде.

  13. На основе наработанного опыта создать проект закона и Положения о Рабочем Комитете при Верховной Раде, Кабинете министров Украины для общественной экспертизы законопроектов и проектов постановлений, иных документов.

  Нарастить потенциал НПГ.

  1.  Добиваться обеспечения абсолютной защиты в рамках законодательства и международных норм членов НПГ.

  2.  Постоянно держать под контролем НПГ принятие и выполнение Колдоговоров, требовать выполнения законодательства и Колдоговоров всеми дозволенными законом методами.

  3. Проводить работу по созданию территориальных объединений свободных профсоюзов.

  4. Проводить обучение профсоюзного актива. 

  5. Обеспечить выход газеты «Шахтер» с просветительской, обучающей целью (вопросы трудового права, местного самоуправления, нового в законодательстве, экономике, производственная психология, конфликтология на уровне предприятия, города, региона и т.п.).

  6. Наладить контакты с другими профсоюзами и правозащитными организациями.

  7.  Широко освещать в СМИ деятельность и проблемы, решаемые НПГ. 

  8.  Проводить «круглые столы» с участием администрации различных уровней, депутатов и др.