12
Ноя

05.11.2020 року громадяни України, члени НППО «Павлоградвугілля» Михайлюк О.В. Коробцов П.В. Бугайов В.В. Карпенко А.І., потерпілі у кримінальному провадженні №12019040370000264 за ч.2 ст.382 КК України від 01.02.2019 року внесені відомості стосовно посадових осіб ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» заявили клопотання.

 

Клопотання прокурору Павлоградської місцевої прокуратури процесуальному керівнику Ємельянову Віталію Аркадійовичу повідомити про підозру генеральному директору ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», незалежному консультанту Водолазькому  В.М., спеціалісту відділу кадрів Бахмет Л.Д., головниму юрисконсульту Моловик Д.А. в скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч.2,4 ст.382 КК України.

Відоси

 

 

Генеральний директор ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Воронін С.А. та підлеглі йому посадові особи юрисконсульт Моловик Д.А. та спеціаліст відділу кадрів Бахмет Л.Д. всупереч рішенню Дніпровського апеляційного суду, яке набрало законної сили, маючи реальну можливість його виконати, без поважних причин умисно створюють штучні перешкоди щодо поновлення на роботі потерпілих Михайлюку О.В., Бугайову В.В., Коробцову П.В., Карпенко А.І.   відео тут :   https://www.facebook.com/groups/1927491654238273/permalink/2748148162172614/,  https://www.facebook.com/watch/

 

DSC_0475

 

 

Перешкоджання виконання рішення Дніпровського апеляційного суду, має завуальований характер, коли зобов’язана особа чи то юридична, чи то  фізична, хоча відкрито й не відмовляється від виконання судового акта, але вживає певних зусиль, які фактично роблять неможливим його виконання.  05.11.2020 Клопотання прокурору Ємельянову про повідлмлення про підозру ЄРДР 12019040370000264

Умисне невиконання судового рішення підтвердила також державний виконавець Кукаріна Н.О. в матеріалах досудового розслідування ЄРДР №12019040370000264 за ч.2 ст.382 ККУ, є повідомлення про кримінальне правопорушення скоєне боржником ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» за ст. 382 ККУ Павлоградський ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Державним виконавцем Кукаріной Н.О. було роз`яснено порядок виконання рішення та попереджено про відповідальність за його невиконання, однак  державним виконавцем складено акти про невиконання боржником генеральним директором ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» рішення Дніпровського апеляційного суду, а також накладено не одноразово штраф за його невиконання.  Генеральний директор ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» не поновлював потерпілих Михайлюка О.В. Коробцова П.В. Бугайова В.В. Карпенко А.І. і це стало підставою для направлення подання про притягнення останнього до кримінальної відповідальності за ст. 382 КК України.

Злочин, передбачений ст. 382 КК України, є триваючим злочином, оскільки особа, будучи зобов`язаною рішенням суду, яке набрало законної сили, вчинити певні дії, умисно утрималася від їх учинення, тобто об`єктивна сторона злочину полягає у формі протиправної бездіяльності, яка тривала протягом певного періоду часу.

В матеріалах об’єднаного кримінального провадження №12019040370000264 від 01.02.2019 року знаходяться 4 (чотири) повідомлення від державного виконавця ТУ ДВС в м. Павлоград Дніпропетровської області про умисне не виконання постанов Дніпровського апеляційного суду які набрали законної сили з дня їх проголошення.

В матеріалах досудового розслідування ЄРДР 12019040370000264 є протоколи одночасного допиту потерпілих та посадових осіб ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Моловика Д.А. Бахмет Л.Д.

Бахмет Л.Д. та Моловик Д.А. своїх поясненнях запевняють, що не відмовляли потерпілим у зазначеному кримінальному проваджені проходити на територію для проходження процедури поновлення на роботі разом з  законним представником.

На відео носіях, які знаходяться як докази в даному кримінальному проваджені видно, чутно як Бахмет Л.Д. та Моловик Д.А. відмовляють проходити процедуру поновлення на роботі з представником. Представник потерпілих не одноразово повідомляв, що посадові особи Моловик Д.А, Бахмет Л.Д.  порушують конституційні права присутніх громадян, працівників ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Михайлюка О.В. Коробцова П.В. Бугайова В.В. Карпенко А.І.

До матеріалів досудового розслідування долучені письмові докази, доводять, що Михайлюк О.В. Коробцов П.В. Бугайов В.В. Карпенко А.І.  неодноразово зверталися до генерального директора ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»» Вороніна Сергія Анатолійовича , так як саме він має право приймати рішення і представляє юридичну особу ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» без довіреності, з заявами про те, що в зв’язку з численними непорозуміннями в спілкуванні з підлеглими посадовими особами ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», а саме Бахмет Л.Д., Моловика Д.А. вирішити питання запрошення їх для вирішення процесуальних питань в тому числі і ознайомлення з наказом та проходження подальшої процедури поновлення на роботі разом з законним представником.

В отриманих відповідях не було жодного посилання на норми Законів України, які б забороняли ознайомлюватися з наказами та проходити подальшу процедуру поновлення на роботі разом з представником який може надати правову допомогу.

Не надаючи відповідь на останні заяви по вирішенню питання присутності представника Мікеріна М.М., при ознайомлені з наказом та проходження подальшої процедури поновлення на роботі порушує права потерпілих.

Це доказує, що генеральний директор ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Воронін С.А. умисно не виконує та перешкоджає  фактичному виконанню рішення суду.

Генеральний директор ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Воронін С.А. юрисконсульт Моловик Д.А. спеціаліст відділу кадрів Бахмет Л.Д. порушують ст.59 Конституцію України та умисно недодержується висновку Конституційного Суду України №23-рп/2009 від 30.09.2009.  ознайомитись можливо тут  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09#Text

В офіційному тлумаченні положення частини першої статті 59. Конституції України «кожен є вільним у виборі захисника своїх прав», в Рішенні Конституційного Суду № 23-рп/2009 від 30.09.2009, зокрема, визначено наступне:

правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом, обсягом та формами і може включати консультації, роз’яснення,складення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних органах, захист від обвинувачення тощо. Вибір  форми  та суб’єкта надання такої допомоги залежить від волі особи, яка бажає її отримати. При цьому у передбачених законом випадках, зокрема для захисту прав і свобод,відповідні державні органи,  їх посадові та службові особи під час здійснення своїх повноважень зобов’язані забезпечити надання зазначеним особам необхідної правової допомоги.

Враховуючи зазначене вище Конституційний Суд України вирішив, що положення частини першої статті 59 Конституції України (254к/96-ВР) «кожен має право на правову допомогу» треба розуміти як гарантовану державою можливість будь-якій особі незалежно від характеру її правовідносин з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі і формах,  як вона того потребує.

Незалежний консультант Водолазький  В.М., спеціаліст відділу кадрів Бахмет Л.Д., головний юрисконсульт Моловик Д.А. працівники, посадові особи  ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», підлеглі  генерального директора ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Вороніна С.А.. який є першим керівником підприємства.

Як перший керівник підприємства незважаючи на надані ним довіреності іншим працівникам по виконанню його особистих посадових повноважень повинен контролювати їх роботу. Довіреність на виконання повноважень це не перекладання відповідальності з керівника на підлеглого, це особистий вибір підлеглої особи яка не повинна підводити керівника.

Відповідальність за результати роботи лягає на першу посадову особу підприємства, за невиконання повноважень незалежно від того яка особа виконувала дані повноваження, за належною довіреністю.

Об`єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 2,4 ст. 382 вказаного Кодексу, полягає в одному з таких, альтернативно зазначених у диспозиції діянь, як: https://sud.ua/ru/news/sudebnaya-praktika/145489-nevikonannya-sudovogo-rishennya-postanova-kks-vs невиконання (ухилення від виконання) вироку, ухвали, постанови, рішення суду або перешкоджання їх виконанню. За цією нормою матеріального права склад злочину є формальним, адже його об`єктивна сторона вичерпується вчиненням одного із зазначених у законі діянь — дії (перешкоджання) чи бездіяльність (невиконання). І саме з цього моменту злочин визнається закінченим. Невиконання судового акту — це бездіяльність, що полягає в незастосуванні заходів, необхідних для його виконання, за умови, якщо суб`єкт був зобов`язаний і мав реальну можливість виконати судовий акт.