9
Июн

Справа за моїм позовом до Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля» про визнання дії, бездіяльності генерального директора Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля» Вороніна С.А. такими, що порушують Конституцію та Рішення Коституційного Суду, визнання незаконними та скасування наказів, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди.

Мої пояснення:

Мої права визначені Конституцією України, Конвенції з прав людини, Європейської соціальної хартії , Рекомендацій щодо захисту прав представників працівників на підприємстві та можливостей, які їм надаються порушено без поважних причин.

Судом встановлено, що у період з травня 2019 року по серпня 2021 року мене не було допущено до участі у засіданні комісії з працевлаштування разом з представником за довіреністю
Суд зазначає, про те, що я неодноразово звертався до відповідача, з заявами з посиланнями на ст.59 Конституції України та рішення Конституційного суду України №23-рп/2009 від 30.09.2009 року.

Згідно наведеної позиції Конституційного суду, людина самостійно вирішує, чи потребує юридичної допомоги у трудових правовідносинах, зокрема при проходженні процедури поновлення на роботі, також самостійно обирає захисника своїх прав у тому числі і з метою попередження можливих порушень чи незаконних обмежень його прав.

Моє гарантоване, переважне право на правову допомогу не може бути обмежене на підставі того, що трудовим законодавством не передбачено обов’язкової участі представника у процедурі поновлення на роботі, але не забороняє. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Тому суд прийшов до висновку, що відповідачем ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» було порушено право позивача на отримання правової допомоги , передбачене ч.1 ст.59 Конституції України.
Судом проігноровано основний закон України, Конституцію України, а саме; ст.3,8, 43, 55, 60, 68, 129-1, ст. 151-2 . Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Судом встановлено, що я не пройшов процедуру поновлення на роботі та не приступив до виконання трудових обов’язків тільки з тієї причини, що відповідач не допускав його до участі разом з представником.
Отже суд визнає, що саме відповідач перешкоджав використанню позивачем свого права на правову допомогу при недопущені до участі в роботі комісії спільно з представником.
При цьому суд вважає, що я з власної волі обрав таку поведінку, а саме категорично відмовився від ознайомлення з переліком вакансій на підприємстві без представника, мотивуючі це недовірою до роботодавця та можливого порушення його прав.

Таким чином позиція суду першої інстанції, щодо використання мною гарантованого, переважного Конституційного права, є незаконною. Таким чином, суд ставить використання своїх гарантованих Конституцією прав під сумнів, прикриває незаконні дії та обов’язки відповідача дотримуватися та виконувати гарантовані Конституцією права. Саме на суд покладається контроль за виконанням судового рішення. Основними засадами судочинства є, забезпечення доведеності вини.

Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Але не в моєму випадку.
​Суд не взяв до уваги покази свідків, які під присягу зазначали, що я неодноразово прохав надати списки запропонованих вакансій мені на руки, в приміщенні ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», але члени комісії умисно перешкоджали і не надавали списки запропонованих вакансій для ознайомлення та подальшого прийняття рішення. Списки запропонованих вакансій не мають жодної таємниці. Також списки запропонованих вакансій можливо було направити поштою, для того щоб підтвердити бажання відповідача виконати рішення суду та поновити мене на попередньому місці роботи.

Суд вважає, що я мав можливість особисто пройти ознайомитися та отримати списки запропонованих вакансій, а можливість відповідача надати списки запропонованих вакансій, для ознайомлення відповідачу в коридорі приміщення підприємства, ігнорує. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Судова влада здійснює свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Суд першої інстанції грубо ігнорує мої гарантовані Конституцією та Законами України права і свободи, як людини так і голови профспілки.
Постановою від 01 березня 2023 року по справі № 185/5224/21 провадження № 61-12191св22 Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду за позовом Михайлюка О.В. погодилась з висновками суддів попередніх інстанцій про те, що дії та бездіяльність ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» у період з травня 2019 року по 30 серпня 2021 року призвели до обмеження права Михайлюка О.В., передбаченого ч.1 статті 59 Конституції України, що потягло обмеження прав позивача на подальше працевлаштування.

Це рішення остаточно встановлює наявність порушення моїх прав в наслідок незаконних дій роботодавця.

Отже недопущення мене до роботи в наслідок порушення мого переважного права на правову допомогу, що призвело до не нарахування та не отримання мною заробітної плати, дає підстави вимагати відшкодування не нарахованої заробітної плати за час вимушеного прогулу, а саме з вини відповідача, за період на протязі якого порушувались мої права.
Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 151-2 Конституції України від 2 грудня 2019 року № 11-р/2019 п. 2.2. Згідно зі статтею 151-2 Конституції України рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.
Ухвалою Павлогралського міськрайонного суду від 01вересня 2021 року справа № 185/5224/21 залишено без руху позовну заяву Михайлюка Олексія Вікторовича до Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля» про визнання дії, бездіяльності генерального директора Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля» Вороніна С.А. такими, що порушують Конституцію та рішення Конституційного Суду України, зобов’язання вчинити певні дії, визнання незаконними та скасування наказів, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди за несплату позивачем судового збору.

Ухвалою Павлогралського міськрайонного суду від 06 вересня 2021 року справу № 185/5224/21. зменшено розмір належного до сплати судового збору до суми 908.00 грн. Суд першої інстанції не визнав що позовні вимоги стосуються стягнення заробітної плати.

Я звільнений від судового збору за подання даної апеляційної скарги відповідно до п.1ч.1ст.5 ЗУ «Про судовий збір» тому що справа стосується стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу не з моєї вини, яка не нарахована, але повинна була нараховуватись в контексті роз’яснень викладених в постанові Конституційного Суду України від 15 жовтня 2013 року № 8-рп/2013 Справа № 1-13/2013 при фактичному поновленню на роботі.
А одночасне застосування норми статті 6 ЗУ «Про судовий збір» у разі застосування судом п.1 ч.1ст.5 ЗУ «Про судовий збір» до різних вимог зазначених в одному позові неможливе.

Невідповідність та суперечливість висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи, призвело до порушення судом норм процесуального права неправильному застосування норм матеріального права.

Це є підставою для скасування та зміни рішення, тому що дані порушення призвели до неправильного вирішення справи.

Далі буде…

Прес-служба НППО