Untitled Document

Cостоялся Круглый стол в Луганске

Представители НПГ и Ассоциации наемных работников и собственников  21 января 2012 г. приняли участие в Круглом столе общественных организаций, состоявшийся в г. Луганске,  в котором участвовали еще 14 организаций общественных организаций Луганской области входящих в Гражданскую ассамблею Украины.
Принята резолюция.
Данному Круглому столу предшествовал опрос экспертов.
Анкеты экспертов обработаны.
Ниже приводится обобщение полученных ответов.

Узагальнення висновків експертів
на Круглому столі в Луганську 21.01.2012:

Гасло: Створимо свою державу самі!

І. Найбільш гострі загальноукраїнські проблеми( за рангом):

  1. Порушення базових прав людини (на достатній життєвий рівень, включаючи житло; на працю і винагороду за неї), зміни  національного законодавства на звуження прав людини
  2. Зубожіння населення, критичне розшарування населення, відсутність політичної волі щодо покращення умов життя громадян, відсутність реальних реформ
  3. Занепад освіти, відсутність умов нормального розвитку дітей та молоді, можливостей працевлаштування молоді
  4. Земля
  5. Корупція, клановість, згортання демократії
  6. Правовий нігілізм в усіх гілках влади, культивована заниженість моральності суспільства
  7. Недоступність правосуддя, обслуговування судами, силовими структурами замовлень та інтересів олігархів
  8. Пригнічений стан громадянського суспільства, відсутність можливості впливу громадськості на органи влади всіх рівнів, наростання розриву між владою і громадськістю
  9. Відбиття питань енергетики, газових, невпевненості у питаннях євроінтеграції на  психологічному стані населення.

 

 

ІІ. Шляхи вирішення загальноукраїнських проблем:
А. Вплив на владу, поновлення правового поля:
А.1.Вплив на прийняття законодавства:
- громадянська правова експертиза законопроектів, які стосуються прав та інтересів значної кількості громадян ( всі кодекси, ЖКГ, соціальні питання, податки тощо); розробка доповнень або альтернативних варіантів для їх розгляду або врахування суб’єктами законодавчої ініціативи ( наприклад, альтернативна Програма реформування ЖКГ);
- кампанія з удосконалення проекту Трудового Кодексу, вилучення закладених в нього норм, які є дискримінаційними або такими, що порушують трудові, соціально-економічні права громадян;
- громадська оцінка стану і пропозиції до нормалізації судової системи ( виборність суддів, суд присяжних тощо);
- ввести посаду омбудсмена ( уповноваженого з прав людини) в громадах при обласних,  районних  радах з сильним статусом ( правом зупиняти дію місцевих актів, що порушують права громадян; правом на участь у обговоренні та прийнятті рішень в органах влади, обов’язковість реагування контрольних, правоохоронних органів на  постанову уповноваженого, яка має однакову силу з постановою прокуратури, і т.д.);
- ініціювати і домогтися прийняття Закону про захист прав дитини.

А.2. Різні форми співпраці з органами влади:
- постійно працювати з Уповноваженим з прав людини, висунути громадських уповноважених з прав людини в місцевих громадах та підтримувати їх в їхній діяльності;
- активізувати роль ОГС в громадських радах при виконавчих органах державної влади, громадських радах або громадських палатах при органах місцевого самоврядування;
- розсилка просвітницьких матеріалів по громадських радах по лінії реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» (ПВУ);
Повторено в розділі Б.3.:
- проведення серії круглих столів громадськості і влади з питань моніторингу реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд»протягом 2012 року;
- укладання Незалежного звіту до Універсального Періодичного Огляду дотримання прав людини в Україні (УПО) , поширення інформації про результати прийняття УПО Комітетом з Прав Людини ООН та змісту Незалежного (Альтернативного) звіту;
- організація спільної підготовки та забезпечення участі у різних спільних з органами влади заходах: спільна прес-конференція, урочисті заходи,  розробка важливих документів ( до удосконалення постанов, законів, інших НПА і т.д.);
- спільна розробка пропозицій до удосконалення Постанови 996 від 03.11.2010 р. та ін.;
- допомога у розміщенні статей, в організації виступів по радіо та ТБ, серія передач по реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд»;
- щорічне подання звітів громадських організацій про втілені в життя громад, регіону, України ініціативи з аналізом перешкод та пропозиціями розповсюдження кращих практик;
- налагодження на постійній основі співпраці регіонального представництва Громадського партнерства ПВУ та Луганського обласного управління юстиції, також з іншими органами влади, з правовою інспекцією Федерації профспілок Луганської області.

 

Б. Активізація зусиль громадян
Б.1.Чесні вибори:
- проведення громадської оцінка законодавства про вибори з врахуванням регіональних особливостей; виявлення ризиків та висунення пропозицій щодо їх усунення або нейтралізації;
- реалізація до виборів програму просвітницьких заходів «Компетентний громадянин, підготовлені спостерігачі»;
- укладання Народної програми до виборів: основні пункти, які відбивають реалізації прав людини, реалізацію законних інтересів громадян, критерії оцінок виборчих програм партій та кандидатів;
- з позицій цих критеріїв та співставлення з Народною програмою – проведення об’єктивними експертами оцінки передвиборчих програм партій чи кандидатів та об’ява про підтримку певних партії чи кандидата з боку об’єднань громадян; в подальшому моніторинг виконання ними своїх програм;
- пропозиція зберігання виборчих бюлетенів після виборів протягом всієї каденції ( на даний час 5 років)

Б.2. Громадянська просвіта та інформування населення:
- домогтися створення громадського телебачення
- відбірка та розповсюдження серед ОГС досвіду розвинутих країн щодо досягнення високого рівня громадянської грамотності населення;
- популяризація корисних для громадян сайтів: сайт ГАУ, Партнерства «Відкритий Уряд»,  Громадський простір тощо, сайтів громадських організацій (всеукраїнських та місцевих);
- створення своїх ЗМІ, спецвипуски газет з матеріалами від громадськості;
- активний вихід на ЗМІ (див. розділ А2);
- проведення Круглого столу ОГС різного спрямування з питань роз’яснення серед населення ідеології національної держави.

Б.3. Використання міжнародних інструментів та механізмів сприяння демократичному розвитку України:
Повтор п.п. 4.5.-4.6. п. А.2
- проведення серії круглих столів громадськості і влади з питань моніторингу реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд»;
- укладання Незалежного звіту до Універсального Періодичного Огляду дотримання прав людини в Україні (УПО) , поширення інформації про результати прийняття УПО Комітетом з Прав Людини ООН та змісту Незалежного (Альтернативного звіту;
- проведення кампанії інформування громадян про загальнолюдські цінності, залучення до активного інформування громадян, зокрема молоді, тих організацій, діяльність яких зосереджена на Європейському виборі України;
- розміщення на веб-сайтах громадських організацій основних міжнародних документів з прав людини, інших міжнародних та Європейських документів  тощо;
- координація діяльності ОГС в регіоні з впровадження ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;
- використання міжнародних механізмів захисту прав людини;
- організація  просвіти представників ОГС з міжнародних механізмів співпраці, захисту; безпосередній вихід на міжнародних донорів, на великі програми соціального плану, їх популяризація;
- впровадження в практику публікацій оглядів досвіду розвинутих країн з певних питань розвитку держави, регіонів; повідомлень про проведені міжнародні семінари, поїздки; виступів на засіданнях громадських рад, також інших способів розповсюдження корисної інформації;
- вивчення питань трудової міграції, залучення трудових мігрантів до розбудови держави;
- вивчення питань перебування біженців в Україні та регіоні, розвитку та використання нормативно-правової бази, що визначає їх статус та умови перебування.

Б.4. Посилення потенціалу ОГС:
- громадська експертиза законопроектів та інших правових актів (чинних та проектів) щодо громадянського суспільства, обговорення їх в Інтернеті з підведенням підсумків та виходом на субєктів законодавчої ініціативи;
- подання пропозицій за результатами вищезазначеної експертизи та обговорення їх в ОГС для включення до Національного плану впровадження ініціативи ПВУ;
- проведення за сприянням Управлінь юстиції тренінгів з питань роботи ОГС в умовах змін податкового та іншого законодавства;
- сприяння заохоченню соціально відповідального бізнесу до фінансової, технічної підтримки проектної, соціальної, благодійної, просвітницької та іншої корисної для суспільства діяльності громадських організацій;
- проведення конференції з обміну досвідом діяльності ОГС в регіоні.

Б.5. Ініціація створення територіальних громад :
Ініціація створення територіальних громад  місцевих, районних, регіональних  з забезпеченням їх сильного статусу ( влада громади: позапартійні вибори та підзвітність владі громаді; формування бюджету знизу доверху, прозорість формування та використання бюджету);
- запропонувати Україні Концепцію територіальних громад, розвинуту профспілками підприємців малого бізнесу;

Збір і узагальнення висновків експертів проводилися протягом січня 2012 р.

                                               Регіональний координатор Лариса Заливна

Untitled Document
Комментариев: 0


Добавление комментария

Имя:*обязательно
Город:
E-Mail:
Web-сайт:
Комментарий:*обязательно

Введите, пожалуйста, проверочный код (три символа латиницей)
1
Untitled Document
Независимый профсоюз горняков шахты имени Николая Петровича Баракова города Краснодона и Краснодонского района
| ADM | HOME | POST |
2008-2011 г.