Untitled Document

Cостоялось заседание общественного комитета защиты конституционных прав и свобод граждан Луганской области

29 февраля 2012 г. в г.Луганске состоялось заседание общественного комитета защиты конституционных прав и свобод граждан Луганской области

 

ЗВІТ
про діяльність громадської правозахисної організації
«Громадський комітет захисту конституційних прав та свобод громадян» 
у 2009-2011 роках

Реквізити організації.
1. Дата, номер свідоцтва і яким органом державної влади зареєстрована
- 11 червня 1997 р., № 249 – Управлінням юстиції в Луганській області.
2. Керівники організації 
Голова правління - Микола Козирєв.
Заступник – Валерій Фролов.
Секретар – Людмила Соколенко.
Бухгалтер – Тамара Ожогіна.
Юрист – Геннадій Красільніков.
3.  Юридична  і поштова адреса організації
Юридична адреса: Луганськ, вул. Фрунзе,4/40
Поштова адреса: а/с 98, Луганськ-55, 91055, Україна
4.  Контактна особа організації: Людмила Соколенко
5. Контактний телефон і факс організації:
Тел/факс: +38 - 0642 – 55-3427; 97-6918; 0958036936.
6. Е-mail:  comitet@mail.rukozyrevn@gmail.com
Сторінка в Інтернеті :  http://www.facebook.com/pages/Общественный-комитет-защиты-прав-человека/218625621494871
 Діяльність Комітету в рамках статутних завдань реалізується по напрямкам:

 • Надання правової допомоги громадянам, які звертаються до приймальні Комітету.
 • Сприяння розвитку громад шляхом створення інституційних передумов самоорганізації населення.
 • Участь у судових процесах стратегічного значення.
 • Участь у акціях, заходах на користь суспільних інтересів.
 • Співробітництво з органами державної влади і органів місцевого самоврядування.
 • Співробітництво з громадськими організаціями.
 • Просвітницька діяльність

Коротка історія розвитку організації.
З початку своєї діяльності (1998-2000) Комітет  постійно співпрацював з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Карпачовою Н. І. Під егідою Омбудсмана Комітет здійснював моніторинг дотримання прав людини в регіоні по таких напрямках:
-    порушення трудових, соціальних прав шахтарів й інших найманих працівників;
-    порушення прав власності в ході аграрної реформи.
-    застосування катувань;
-    порушення прав людини в судах і прокуратурі, інших органах влади;

У 1999 році - голова правління Микола Козирєв і секретар Людмила Соколенко - двічі проходили навчання в Гельсинському фонді прав людини (Варшава), пройшли підготовку по теорії і практиці моніторингу порушень прав людини.
Комітет має досвід проведення громадських акцій, круглих столів, конференцій, громадських слухань. Перші слухання було проведено у 1998 році з нагоди 50-річчя Декларації прав людини ООН.
- грудень 2002 року - з проблеми порушення трудових прав шахтарів;
- лютий 2003 року – з проблеми прийняття Статуту міста Луганська;
- грудень 2003 року - порушення трудових прав і дискримінації найманих працівників;
- травень 2004 року – з проблеми дотримання соціальних стандартів для шахтарів;
- грудень 2005 року –  «Профспілки та проблема дотримання трудових прав громадян в Луганській області»;
- грудень 2006 року – «Порушення прав громадян у сфері комунального господарства»;
-  грудень 2007 року – «Комунальна самооборона на захисті прав громади»; -
- грудень 2009 року – «Забезпечення державних гарантій у сфері охорони здоров’я»
- червень 2010 року – голова правління М. Козирев и секретар Соколенко Л.О. в рамках реалізації проекту «Посилення правових можливостей надання допомоги бідним верствам населення в Луганській області»  прийняли участь у навчальному турі в Канаду  - в Громадських Правових клініках провінції Онтаріо.

Комітет також працював над проблемою впровадження мінімальних стандартів захисту прав людини у сфері місцевого самоврядування. Так, М. Козирєв очолював розробку проекту Статуту міста Луганська, у якому передбачено  інститут Уповноваженого громади з прав людини. У Луганську такий Статут прийняти не вдалося, але ця інноваційна розробка згодилася у іншому місці – інститут Уповноважено громади з прав людини запроваджено у Статуті громади м. Скадовська Херсонської області. Це сталося в результаті співпраці з депутатом Скадовської міськради  Шульгою І.В.

У Комітеті працюють на громадських засадах різні фахівці - юристи, підприємці, журналісти, лікарі й ін. Загальна чисельність Комітету - близько 35 чоловік. Комітет має філії в інших містах області - у Красному Лучі,  Антрациті, Новопскові, Алчевську. 

Проекти (ретроспектива):
1. „Створення регіонального громадського центру захисту прав власності на землю”, 2001-2002 р. – NDI.
2. „Громадський правозахисник”, 2002(з ФРІ) - Рада Європи
3. „Інформування і консультування селян з питань аграрної реформи через районні газети”, 2003 - Амбасада США.
4. «Всеукраїнська  просвітницька кампанія правозахисних організацій України на регіональному рівні», (з ФРИ), 2003 – Рада Європи.
5. „Створення механізмів незалежного громадського "аудиту" для підвищення ефективності діяльності комітетів самоорганізації населення в м. Луганську», 2004 – МФВ.
6. „Моніторинг дискримінації окремих категорій працівників - шахтарів - у соціально-економічній практиці Луганської області”, 2004 – МФВ.
7. Кампанія проти катувань і жорстокого поводження в Україні (з ХПГ), 2003 – 2006 – Рада Європи, МФВ.
8. „Розробка інструментарію документування тортур, пілотний моніторинг катувань та жорстокого поводження, правові дії та стратегічна судова тяжба в чотирьох регіонах України”, (з ВПГ), 2004 – МФВ.
9. „Захист прав та інтересів людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (з ВПГ) – 2004-2005 – Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні.
10. „Правовий громадський моніторинг виборчої президентської кампанії на Сході і Півдні Україні та захист прав виборців в період переголосування” (з ХПГ), 2004 – МФВ.
11. „Моніторинг виборчого процесу-2004 на спеціальних виборчих дільницях в місцях тримання громадян під вартою” (з МОПЧ), 2004 – Посольства Канади, США, Великобританії, ОБСЕ.
12. „Громадська експертиза юридичного закріплення прав власності селян у ході аграрної реформи”, 2005 – Амбасада США.
13. ”Громадська експертиза дотримання державних соціальних гарантій у сфері праці”, 2006 – МФВ
14. «Новий пануючий клас у аграрному секторі: на прикладі Новопсковського району на Луганщині», 2007-2008 – МФВ.
15. «Комунальна самооборона» як інститут захисту прав членів громади м. Луганська», 2008 – МФВ.
16. «Комунальна самооборона»: право проти свавілля у комунальному господарстві», 2008-2009 – МФВ.
17. Громадська приймальня УГСПЛ - проект ОЕК-505110-0005597 (2009-2011).
18. «Сприяння впровадженню в практику ЖКГ єдиної методики перерахунку вартості спожитого тепла», 2009-2010 – МФВ.
19. Пілотний проект «Посилення правових можливостей надання допомоги бідним верствам населення в Луганській області» , 2010-2011, МФВ.

Комітет є колективним членом Асоціації правозахисних організацій України – Української Гельсинської спілки з прав людини (УГСПЛ).

Важливі акценти стосовно роботи Комітету. Ексклюзивні досягнення у 2009-11 роках.
У роботі Комітету останніх років важливе значення мала участь у громадському русі Луганська «Громадянська комунальна самооборона». Комітет був одним із засновників цього громадського руху, який зародився у 2006 році – на тлі шокового підвищення комунальних тарифів.

У взаємодії Комітету з іншими правозахисними організаціями Луганська Комітетом були реалізовані такі проекти на захист прав споживачів комунальних послуг (за підтримки МБФ «Відродження»):  
1. «Комунальна самооборона» як інститут захисту прав членів громади м. Луганська», 2008.
2. «Комунальна самооборона»: право проти свавілля у комунальному господарстві», 2008-2009.
3. «Сприяння впровадженню в практику ЖКГ єдиної методики перерахунку вартості спожитого тепла», 2009-2010.

Усі ці проекти мали загальну мету: дослідити, наскільки практика надання комунальних послуг, застосування тарифної політики у комунальному господарстві Луганщини відповідає законодавству та вимогам сучасності, зокрема, наскільки ця практика базується на цивільно-правових відносинах між споживачами і виробниками/виконавцями комунальних послуг і сприяє реформі ЖКГ.

У рамках аналітичної роботи «Громадської комунальної самооборони» при дослідженні практики тарифікації теплопостачання було з’ясовано, що теплогенеруючі комунальні підприємства України користуються енерговитратними нормативами по довіднику «КТМ-204. Україна 244-94», котрий не має необхідних затверджених належним чином реквізитів. При цьому ігнорується офіційний нормативний документ «СНиП-91», у якому нормативи витрат тепла, навпаки, орієнтовані на енергозбереження.

Так, ми порівняли розрахункові норми витрат тепла на 1 м2 житлової площі (за якими розраховується тариф):

Опалення для:

Норми за СНиП-91

Норми за КТМ-204

Населення

0,1075 Гкал/м2

0,144 Гкал/м2

Бюджетні організації

0,091 Гкал/м2

0,213 Гкал/м2

Госрозрах. організації

0,091 Гкал/м2

0,213 Гкал/м2

Що це означає практично?
Приводимо порівняльну розрахункову таблицю витрат на виробництво тепла, розраховану по різних довідниках для загальної опалювальної площі по виробничій програмі МКП "Теплокомуненерго" станом на 2006/07 опалювальний період (детальний розрахунок не наводиться). Ці розрахунки – за даними, які отримані Комітетом у ході судового процесу.
Отже:

По КТМ-204  – для Луганська у опалювальний період 2006/2007 р.

Опалення

Опалювальна площа, м2

Норми витрат
тепла для
будинків, Гкал/м2

Всього,
Гкал

Ціна 1
Гкал,
грн.

Сума вартості спожитого тепла, грн.

Населення

5503244

0,144

792467,13

190

150568754,70

Бюджетні орг.

1054032

0,213

224508,81

228,17

51226175,18

Госпрозрах. орг.

385912

0,213

82199,26

228,17

18527235,00

Всього:

6943188

 

1099175,2

 

220 322 164,90

 

По СНиП-91 за той же період


Опалення

Опалювальна площа, м2

Норми витрат
тепла для
будинків, Гкал/м2

Всього,
Гкал

Ціна 1
Гкал в
грн.

 Сума вартості спожитого тепла, грн.

Населення

5503244

0,10575 середня

581968,05

190

110573929,50

Бюджетні орг.

1054032

0,091

95916,912

228,17

21885361,00

Госпрозрах. орг.

385912

0,091

35117,992

228,17

80128723,00

Всього:

6943188

 

713002,954

 

140 472 162,70

 

 

Різниця розрахункової вартості теплової енергії, визначеної по нормах КТМ-204 і СНиП-91

Опалення

Опалювальна площа, м2

Загальна сума грошових витрат за нормами КТМ

Загальна сума грошових витрат за нормами СНиП

Різниця, грн.

Населення

5503244

150568754,70грн

110573929,50грн.

39994825,20грн

Бюджетні орг-ціі

1054032

  51226175,18грн

  21885361,00грн.

29340814,00грн

Госпрозрах. орг-ціі

385912

  1852723 5,00грн.

    8012872,20грн.

10514363,00грн

Всього:

6943188

220322164,90грн

140472162,70грн.

79 850 002,00грн

Увага! Ця вражаюча цифра – 79 850 002,00 грн. – сума, яка «намальована» під час розрахунку тарифу на опалення понад фактичною ціною теплової енергії, яка постачалася в Луганську у опалювальний період 2006/07 року. Ця сума отримана шляхом порівняльного аналізу нормативних величин витрат теплової енергії за різними нормативними (архаїчним і сучасним офіційним) документами. Вона корелює з наведеною вище сумою переплати: 66 413 807 грн., яка отримана шляхом теоретичного аналізу. Звичайно, наші тіньовики-господарники застосовують (з дозволу міністерства ЖКГ) ті нормативи, які дозволяють отримувати приватно-корупційні надприбутки з суспільних збитків (у кишенях споживачів).

Наведені вище порівняльні розрахунки витрат спожитого тепла -  красномовний аргумент того, що практика розрахунку теплових витрат у тепловому господарстві України на підставі нормативів довідника «КТМ 204 Україна 244-94» - це практика зловживань по відношенню до споживачів теплової енергії  і марної трати енергоресурсів у великих розмірах.

 

У 2010 -2011 роках Комітет також виконував досить важкий (у організаційному плані) пілотний проект «Посилення правових можливостей надання допомоги бідним верствам населення в Луганській області» , 2010-2011, МФВ.
Були відкрити додаткові приймальні у Алчевську і Новопскові.

У рамках цього проекту досліджувалось дотримання прав за такими напрямками суспільного життя:

 • Власність;
 • Трудові відносини;
 • Правосуддя;
 • Підприємництво.

Комітет при реалізації цього проекту дотримувався пріоритетного принципу: зміни у суспільстві відбуваються тільки тоді, коли намагання змін мають концептуальне і інституційне оформлення.

Концепція вказаного проекту така: правова допомога біднякам – це не сервіс; це – озброєння правовими інструментами для можливості самозахисту і розвитку. Це реалізація права на розвиток.

Така концепція має практичне значення у тому разі, якщо вона буде «практикуватися» через інститути самоорганізації громад.

Тому Комітет намагався сприяти створенню інституційних передумов самоорганізації громад:

 • У Алчевську започаткована Місцева ініціатива, запропоновані проекти рішень виконкому для застосування Методики перерахування вартості спожитої теплової енергії з урахуванням кліматичних умов.
 • У Луганську – то ж.
 • У Алчевську створено Асоціацію ОСББ і Ресурсний центр Асоціації ОСББ.
 • У Новопскові створені і зареєстровані дві громадські організації -  «Новопсковська правозахисна група» і «Захист прав селян».
 • У селищі Білолуцьк Новопсковського району розроблено та прийнято Статут громади.
 • Проведено обмін досвідом розвитку громад – організовано поїздку представників громад смт Новопсков, селища Білолуцьк,  і села Новобіла до села Стара Збур’ївка Голопристаньського району Херсонської області.
 • Комітет спільно зі створеними правозахисними організаціями підготував два проекти, які були підтримані МБФ «Відродження»:
 • «Посилення правових можливостей сімей з дітьми в Новопсковькому районі».
 • «Захист прав здавальників молока у Новопсковському районі».
 • Спільно з головою Білолуцької селищної ради Бундзяком М.Г. підготовлено проект «Організація Центру культури дозвілля та народної творчості білолуцької громади» - проект підтримано Фондом сприяння розвитку місцевого самоврядування.

Проведені заходи
15.02.2009 р. Круглий стіл "Громадської комунальної самооборони" за темою: "Опалення і гаряча вода в місті: "послуга" чи "товар" за договором  купівлі-продажу?".
27.07.2009 р. Круглий стіл "Громадської комунальної самооборони" за темою: "Стратегія розвитку водного господарства у Луганську: роль місцевої влади і громади".
07.04.2009 р. Круглий стіл"Громадської комунальної самооборони" за темою: "Утримання будинків та прибудинкових територій: невирішені проблеми й актуальні задачі"
27.05.2010. Науково-практична конференція «Проблеми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві: організаційні, технологічні і правові аспекти».
14.01.11- колективний виїзд до с. Новобіла Новопсковського району: зустріч з активом, підписання Меморандум про співробітництво.
21.02.11 -  у Алчевську збори голів ОСББ, головне питання- створення Асоціації ОСББ міста.
23.03.11 - збори молокоздавальників у сел. Белолуцьк Новопсковського району, зустріч із селищним головою Бундзяком Н.Г., підписання Меморандум про співробітництво.
04.05.11 – Круглий стіл у м. Алчевську «ОСББ: що заважає їх створенню та розвитку?»
28-29.03.11 – семінар-тренінг для представників місцевих громад Новопсковського району, Алчевська і Луганська 28-29 березня  у Луганську в рамках проекту «Посилення правових можливостей надання допомоги бідним верствам населення в Луганській області»  за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Відродження». Тема: «Право громади на розвиток. Створення локальних інфраструктурних проектів розвитку місцевого самоврядування». 
05.04.11-  круглий стіл:  «Стратегія розвитку водного господарства Луганська».
Травень - 11 - реєстрація двох сільських правозахисних організацій у  Новопсковському районі - «Новопсковська правозахисна група» (Шептуха Т.В.)  і « Захист прав селян» (Сивоконь Т.С.)
26-29.05.11 – поїздка на Херсонщину.
У рамках програми з Луганської області до Старої Збур’ївки (Херсонська область, Голопристанський район) було здійснено поїздку  невеликої делегації представників громад Белолуцька і Новобілої. Місце візиту було обрано не випадково.
Адже Стара Збур’ївка показала всій країні приклад згуртованості і самоорганізації.
Луганчани знали, що ще в 2008 році жителі Старої Збур’ївки на сільському сході організували Комітет самооборони для захисту своїх земель від розгарбування і дерибану, і свого голови Віктора Маруняка, несправедливо обвинуваченого в зловживанні службовим становищем. Потім навіть Генеральна прокуратура була змушена визнати, що землі, дійсно, роздавали незаконно. І хоча судовий процес за обвинуваченням Віктора Маруняка усе ще не закінчений, у лютому 2009 р. рішенням сільради йому повернуті повноваження сільського голови. При "заколотному голові" громадою вже чимало зроблено: підключений газопровід, відремонтована покрівля клуба, упоряджений сільський пляж... Але Комітет самооборони як і раніше напоготові. І представники сіл з Луганської області поїхали  подивитися, як же все це працює "зсередини".
Вражень від візиту виявилося дуже багато.
04.06.11 –  сход громади в Білолуцьку за підсумками поїздки на Херсонщину.
13.06.11- проект для сільської правозахисної організації «Захист прав селян» на конкурс МФВ: «Захист прав здавальників молока у Новопсковському районі»
06.07.11круглий стіл в Алчевську: «ОСББ: що заважає їх створенню та розвитку?»
Серпень-11-  підготовка проектних  пропозицій від сільських організацій «Захист прав селян» та «Новопсковська правозахисна група» на конкурс МФВ.
Вересень-жовтень-11 – Луганськ, Алчевськ – подання місцевих ініціатив.
14.12.11 – Акція - День пам’яті шахтаря Олександра Михалєвича.

Просвітницька діяльність.
Выпуски «Голоса громады» (вкладки – 2 стор.):
Алчевск, газета «ОГНИ»:
23.02 (ОСББ), 23.03 (тарифи), 13.07 (за підсумками круглого столу по ОСББ)

Новопсков, газета «Новопсковщина:
11.02 (юридич. консультації, висвітлення проблем стану Будинку культури в с. Новобілій),
11.03 ( проблеми молокоздавальників, консультації),
08.04 (підсумки семінару, ресурси розвитку громад),
10.06 (підсумки поїздки на Херсонщину, консультації молокоздавальникам),
22.07 (селянське подвір’є – консультації, проблеми зайнятості).
Липень – серпень 2011 р. – спільно з Херсонським обласним фондом милосердя та здоров’я  зроблено фільм «Село Закотне, Луганська область» . Висвітлено проблеми молокоздавальників.  Дивиться на: http://www.youtube.com/watch?v=rKJuBHE71Og&context=C34ad574ADOEgsToPDskLjqn7qQnoLLgfBpNcpzqBT
Січень-11. Видано брошуру «Комунальне господарство: замаскована катастрофа. Проблеми реформування».
У 2009-11 роках М. Козирев неодноразово виступав на місцевих ТВ-студіях з питань правозахисту, брав участь у прес-конференціях та публікувався у ЗМІ.

 У приймальнях Комітету надана правова допомога:

 • у 2010 році – 1915 чол.
 • У 2011 році – 2119 чол.

Фінансові показники, грн.

2009

2010

2011

Надходження

Витрати

Надходження

Витрати

Надходження

Витрати

173524

182408

666578

756847

477917

475932

Витрати за основними статтями бюджету

Зарплата

112965

Зарплата

292536

Зарплата

258778

Мат.забезпеч.

1548

Мат.забезпеч.

25525

Мат.забезпеч.

13064

Відрядження

1722

Відрядження

11812

Відрядження

2454

Обладнання

-

Обладнання

83309

Обладнання

5304

інші

66173

інші

343665

інші

196332

 

М. Козирєв, голова правління

   
 
Untitled Document
Комментариев: 0


Добавление комментария

Имя:*обязательно
Город:
E-Mail:
Web-сайт:
Комментарий:*обязательно

Введите, пожалуйста, проверочный код (три символа латиницей)
1
Untitled Document
Независимый профсоюз горняков шахты имени Николая Петровича Баракова города Краснодона и Краснодонского района
| ADM | HOME | POST |
2008-2011 г.