Untitled Document

Дочасні вибори, громадянське суспільство, ГАУ.

Причини перманентної політичної кризи полягають в тому, що статті Конституції 3, 5, 19 і дотепер не знайшли організаційно-правового механізму їхньої реалізації. До цього спричинилися як відсутність волі політикуму, так і позбавлення реального впливу суспільства на політику і владу. Чинне виборче законодавство де-факто позбавило абсолютну більшість громадян активного виборчого права і доволі обмежило пасивне виборче право. Результатом цього є відчуження влади від народу, дезорганізація і розпад державного механізму, підміна верховенства права політичною (читай - «клановою») доцільністю та правом сильного, втрата Україною історичних перспектив, системні порушення людських прав і громадянських свобод.

Подолання перманентної політичної кризи не можливе у інший спосіб, окрім створення реального, надійного та ефективного механізму впливу суспільства на політичні процеси та владу усіх рівнів у правовий, демократичний спосіб.

Такий механізм може бути створений шляхом:

1. Законодавчого закріплення за Конституційною асамблеєю України (як Конституантою, інституцією установчої влади) виключного права:
- розробки і прийняття нової Конституції України;
- розробки і прийняття нового виборчого законодавства;
- внесення у подальшому до Конституції будь яких змін та доповнень;
- внесення у подальшому до виборчого законодавства будь яких змін та доповнень.

2. Законодавчого унеможливлення обмеження демократії, в першу чергу - виборчого права:
- скасування виборів за «закритими партійними списками»;
- унеможливлення підвищення прохідного бар'єру на виборах до Верховної Ради України;
- унеможливлення запровадження виборів до Верховної Ради України у два тури;
- зниження прохідного бар'єру на виборах до Верховної Ради України до 1%;
- запровадження виборів до всіх органів місцевого самоврядування за мажоритарним принципом.

3. Забезпечення незалежності судочинства та створення дієвого організаційно-правового механізму рівного доступу до ефективного правосуддя. Зокрема:
- скасування недоторканності народних депутатів України, а також будь яких пільг та привілеїв для народних депутатів України, які можуть спричинятися до порушення людських прав та громадянських свобод, особливо у сфері судочинства;
- запровадження інституту конституційної скарги та виборності суддів Конституційного суду України всенародним голосуванням;
- реальне запровадження суду присяжних;
- законодавче удосконалення, за результатами попередньої публічної дискусії, механізму адміністративного судочинства, унеможливлення будь-яких обмежень вже існуючих можливостей оскарження рішень, дій, бездіяльности органів влади та посадових осіб.

4. Законодавче забезпечення розвитку громадянського суспільства:
- законодавче сприяння діяльності об’єднань громадян (громадських організацій) через прийняття нового Закону "Про громадські організації" ("Про об'єднання громадян") ;

 

- законодавче закріплення права громадських організацій висувати кандидатів в депутати представницьких органів місцевого самоврядування;
- законодавче посилення громадського контролю за виборчим процесом до представницьких органів усіх рівнів;
- законодавче створення механізму податкового стимулювання доброчинних пожертв на підтримку діяльності громадських організацій, благодійних фондів, установ освіти та охорони здоров’я.

В зв’язку з викладеним вище пропонуємо звернутися персонально (рекомендованими листами)  до:
- керівників парламентських фракцій/провідних політичних партій;
- всіх народних депутатів останнього скликання;
- лідерів позапарламентських партій, які братимуть участь у дочасних виборах до Верховної Ради України з запитаннями:

1. Чи вважаєте Ви наведені вище кроки необхідними для створення реального, надійного та ефективного механізму впливу суспільства на політичні процеси та владу усіх рівнів

2. Які першочергові кроки ви плануєте зробити задля створення реального, надійного та ефективного механізму впливу суспільства на політичні процеси та владу усіх рівнів

У зверненні має зазначатися, що надання відповідей, їхня оперативність та зміст стануть предметом моніторингу, результати якого буде оприлюднене з забезпеченням належного суспільного розголосу.

Опісля надсилання звернень - провести прес-конференцію з оголошенням намірів щодо моніторингу відповідей та оприлюднення.

Здійснити моніторинг відповідей.

За результатами моніторингу провести підсумкову прес-конференцію та підготувати статтю для публікації в одній з впливових загальнонаціональних газет («Дзеркало Тижня», «День» тощо) та здійснити оприлюднення тієї статті за 10-7 днів до виборів.

Стосовно рішення останніх Зборів ОК ГАУ про проведення у регіонах прес-конференцій пропонуємо, окрім властиво висвітлення дворічного доробку ГАУ, зосередитись на роз’ясненні запропонованих вище заходів щодо створення реального, надійного та ефективного механізму впливу суспільства на політичні процеси та владу усіх рівнів у правовий, демократичний спосіб.

 

м. Київ                                                                           17.10.2008р.
Untitled Document
Комментариев: 0


Добавление комментария

Имя:*обязательно
Город:
E-Mail:
Web-сайт:
Комментарий:*обязательно

Введите, пожалуйста, проверочный код (три символа латиницей)
1
Untitled Document
Независимый профсоюз горняков шахты имени Николая Петровича Баракова города Краснодона и Краснодонского района
| ADM | HOME | POST |
2008-2011 г.