28
Окт

Бахмет Любов Дмитрівна спеціаліст відділу кадрів ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» порушує Конституційні права членів НППО «Павлоградвугілля», працівників ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»?!

Скриншот 27.10.2020 232522.bmp

 

21.10.2020 року Михайлюк О.В. Карпенко А.І. прийшли до головного офісу ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» разом зі своїм представником пройти процедуру поновлення на роботі та приступити до виконання своїх прямих обов’язків. https://fb.watch/1oj-9Wi27l/

 

Бахмет Л.Д. знає, що працівники Михайлюк О.В., Карпенко А.І. поновленні на роботі за рішенням Дніпровського апеляційного суду. Знає, що з нею розмовляє законний представник Михайлюка О.В., Карпенко А.І., ознайомлюватися з доверенностями відмовилась. Спеціаліст відділу кадрів Бахмет Л.Д. відмовляється проводити процедуру подальшого поновлення на роботі.

 

Михайлюка О.В. повинні ознайомити з вакансіями, а від Карпенко А.І. отримати трудову книжку для запису про поновлення на роботі, надати документи на проходження медичного огляду та подальшої процедури поновлення на роботі, допустити до виконання своїх обов’язків.

 

Відмовившись розмовляти та виконувати свої посадові обов’язки провести процедуру подальшого поновлення на роботі, Бахмет Л.Д. продовжує на думку членів НППО «Павлоградвугілля» умисно перешкоджати виконанню рішення Дніпровського апеляційного суду від 2019 року яке до негайного виконання.

 

За такі дії передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст.382 КК України ті самі дії, вчинені службовою особою, — караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

Як вже раніше писали, що Бахмет Л.Д. спеціаліст відділу кадрів  та головний юрисконсульт Моловик Д. відмовляли Михайлюк О.В., Карпенку А.І., Бугайову В.В., Коробцову П.В., в подальшому проходженні процедури поновлення на роботі в присутності законного представника. https://www.facebook.com/watch/?v=986471168495670

Скриншот 27.10.2020 233047.bmp

26,27. 10.2020 року працівники, члени НППО «Павлоградвугілля» Михайлюк О.В. Бугайов В.В. Карпенко А.І. в чергове приходили до головного офісу ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» разом зі своїм представником для проходження подальшої процедури поновлення на роботі за рішенням Дніпровського апеляційного суду. То вже охорона повідомила,що працівники офісу працюють віддалено. Але такі дії більше всього наштовхують на думку, що генеральний директор ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Воронін С.А. можливо навмисно дає такі вказівки, щоб перешкодити виконанню рішення Дніпровського апеляційного суду та не допустити працівників, членів НППО «Павлоградвугілля» до роботи. Працівники не одноразово зверталися письмово до генерального директора вирішити питання, щодо допущення представника до подальшого проходження процедури поновлення на роботі.

 

Слід констатувати, що законодавство в своїй основі складається з норм Конституції України, яка має найвищу юридичну силу. А також, воно складається з норм міжнародного права, яке є невід’ємною частиною українського законодавства.

 

Одним з таких невідчужуваних та непорушних прав людини і громадянина є закріплене останнім реченням частини першої статті 59. Конституції України право, відповідно до якого, кожному гарантується вільний вибір захисника своїх прав. В офіційному тлумаченні положення частини першої статті 59. Конституції України «кожен є вільним у виборі захисника своїх прав», в Рішенні Конституційного Суду № 23-рп/2009 від 30.09.2009, зокрема, визначено наступне:

 

 

Правова  допомога є багатоаспектною,  різною за змістом, обсягом та формами  і  може  включати  консультації,  роз’яснення, складення позовів і звернень,  довідок,  заяв,  скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних органах, захист від обвинувачення  тощо.  Вибір  форми  та суб’єкта надання такої допомоги залежить від волі особи, яка бажає її отримати. При цьому у передбачених законом випадках, зокрема для захисту прав і свобод дітей,  неповнолітніх батьків та для  захисту  від обвинувачення, відповідні державні органи,  їх посадові та службові особи під час здійснення  своїх  повноважень  зобов’язані  забезпечити   надання зазначеним особам необхідної правової допомоги.

Право   на   правову   допомогу  —  це  гарантована  державою можливість кожної особи отримати таку допомогу в обсязі та формах, визначених  нею,  незалежно  від  характеру  правовідносин особи з іншими суб’єктами права.

 

 

У частині першій статті 59 Конституції України (254к/96-ВР) не міститься обмежень стосовно кола суб’єктів надання правової допомоги та вимог щодо їх професійної підготовки, які  мають  визначатися в законах України. 

 

Враховуючи зазначене вище Конституційний Суд України вирішив, що положення частини першої статті 59 Конституції України (254к/96-ВР) «кожен має право на правову допомогу» треба розуміти як гарантовану державою можливість будь-якій особі незалежно від характеру її правовідносин з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі і формах,  як вона того потребує.

 

Одразу слід зауважити, що ч.4 ст. 382. Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення), передбачено наступне: Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України — карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

Отже, право на правову допомогу визначене статтею 59 Конституції України (254к/96-ВР) гарантується,  і не може бути скасоване.

 

Положеннями ст.13 Конвенції з прав людини і основоположних свобод закріплено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

 

Як ми вже зрозуміли, що у нових представників влади та гаранта Конституції України не має волі подолати корупційні зв’язки між власниками крупних найприбутковіших компаній та правоохоронними органами. Павлоградська місцева прокуратура та Павлоградський ВП ГУНП в Дніпропетровський області незаконно бездіять.