25
Май

Позивач Боштанник В.О. неодноразово приїздив по запрошенню Відповідача ФГ Пітер в особі голови Яковлєва І.В. отримати орендну плату, за роки які зазначені в запрошені відповідача ФГ Пітер в особі голови Яковлєва І.В.. Також позивач Боштанник В.О. неодноразово направляв поштові листи з кур’єрською доставкою, з банківськими реквізитами для сплати орендної плати, за місцем проживання відповідача ФГ Пітер в особі голови Яковлєва І.В., але на сьогодні відповідач так і не розрахувався з позивачем Боштанник В.О. за оренду землі.

Як всім відомо, (корумповані) судді Павлоградського міськрайонного суду в Дніпропетровській області стають на захист тих, хто їм гарно подякує. Судді не керуються Основним законом України Конституцією. Допомагають (кацапам) панувати на землі Українського народу. Синочок орендаря ФГ Пітер в особі голови Яковлєва І.В продовжує сидіти вдома, не йде захищати землю, якій завдячує збільшення свого пуза. А звичайні люди вимушені страждати, через незаконні рішення судів, бездіяльності голови ОТГ,голови Павлоградської районної ДЕРЖАВНОЇ адміністрації, (корумпованої) реформованої Павлоградської окружної прокуратури та (корумпованої) реформованої Павлоградського ГУНП поліції. Саме останні відповідають за дотриманням всіма Конституції України та Законів України.

https://www.facebook.com/100011828293457/posts/1405300609874202
https://www.facebook.com/100011828293457/posts/1379078819163048

Рішенням Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від вересня 2022 року у задоволенні позову Баштаника В.О. до ФГ Пітер в особі голови Яковлєва І.В. про розірвання договору оренди землі та стягнення заборгованості з орендної плати — відмовлено.

Починаючи з 2018 року Баштаник В.О. не отримував орендну плату за три земельні ділянки згідно укладених та зареєстрованих у відповідності до вимог чинного законодавства договорів оренди. У зв`язку з чим у відповідача перед позивачем утворилась заборгованість зі сплати орендної плати за чотири роки (з 2018 по 2022 рік). Відповідачем надано суду інформацію щодо розміру заборгованості по виплаті орендної плати ФГ Пітер в особі голови Яковлєва І.В за користування на протязі 2018-2021

Обґрунтовуючи свої заперечення представник ФГ Пітер в особі голови Яковлєва І.В. зазначив наступне. Починаючи з 2018 року Боштанник В.О. відмовляється отримувати орендну плату за три земельні ділянки згідно укладених та зареєстрованих у відповідності до вимог чинного законодавства договорів оренди. Той факт, що Позивач цілеспрямовано відмовляється отримувати орендну плату.

Суд критично ставиться до доводів позивача про те, що орендна плата за період з 2018 по 2022 рік не сплачувалась саме з вини відповідача у зв`язку з наступним. Матеріали справи не містять будь-яких доказів того, що починаючи з 2018 року позивач здійснював заходи для отримання орендної плати. Навпаки, з 2018 року позивач жодного разу не звертався до відповідача для отримання орендної плати та не надав йому банківських реквізитів для перерахування орендної плати. Це свідчить про умисне ухилення від отримання орендної плати для утворення заборгованості зі сплати орендної плати, яка буде підставою для розірвання договорів оренди землі в судовому порядку, яку можливо кваліфікувати, як суперечливу та зловживання своїми правами.

Статтею 2 ЗУ «Про оренду землі» передбачено, що відносини, пов`язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Стаття 24. ЗУ «Про оренду землі» передбачено. Права та обов’язки орендодавця, орендодавець має право вимагати від орендаря: своєчасного внесення орендної плати за земельну ділянку, а в разі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом — також орендної плати за водний об’єкт.

Стаття 25. ЗУ «Про оренду землі» передбачено. Права та обов’язки орендаря, орендар земельної ділянки зобов’язаний: своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за земельну ділянку, а в разі оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом — також і орендну плату за водний об’єкт.

Крім того, стаття 141 Земельного кодексу України зазначає підстави припинення права користування земельною ділянкою: систематична несплата земельного податку або орендної плати;
Законодавством України визначено два шляхи дострокового розірвання договору оренди землі: 1) за згодою сторін,2) за рішенням суду: невиконання сторонами обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону України Закону України «Про оренду землі»;

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

 

Прес-служба НППО